نویسنده جوان

به نام خداوند بخشنده مهربان

خداوند درباره کوروش می گوید که او شبان من است و هرچه او کند آن است که من خواسته ام.


منم که اورا از جانب مشرق برانگیختم تا عدالت را روی زمین برقرار کند.من امتها را تسلیم وی می کنم و او را بر پادشاهان سروری میبخشم و ایشان را مثل غبار به شمشیر وی و مانند کاهی که پراکنده شود به کمال او تسلیم میکنم.من کوروش را به عدالت برانگیختم و تمامی راه هارا در پیش رویش استوار خواهم ساخت.منم که شاهین خود را از جانب مشرق فرا خواندم و دوران عدالت را نزدیک آوردم.خداوند کوروش را برگزید و فرماندار جهانش کرده است.بازوی او را بر کلدانیها فرو خواهد ورد و راه اورا هموار خواهد ساخت.در سال اول سلطنت کوروش،پادشاه پارس،کلام خدا کامل شد.خداوند روح کوروش پادشاه پارس را برانگیخت تا در تمام سرزمینهای خود فرمانی صادر کند که خدای آسمانها تمام ممالک زمین را به من داده است و امر داده است خانه ای برای او در اورشلیم بنا کنم.

[ ۱۳٩۳/٦/۳٠ ] [ ٥:۱٥ ‎ب.ظ ] [ سجاد جنگی مقدم ] [ نظرات () ]