آیا می دانستید:توپ در گذشته!

در طول دوران گذشته تا قرون وسطی،توپ مظهر و نشانه ی خورشید بود و بدون شک این امر به دلیل گرد و دورانی و همچنین قدرت پرواز آن در آسمان و بالاخره ارزشی بود که در بازی(جایی که اغلب آن را مقدس می پنداشتند)به آن میدادند.

/ 0 نظر / 10 بازدید